Professionalism

De therapeut Jolanthe Janssen is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici en ingeschreven in het register voor bekkeninstabiliteit bij zwangeren van Cecile Rost.

Professionaliteit:

Deelname aan de volgende cursussen:

  • ¬†From 9/2015 : MBA Study VVAA Business School, CareProfessional in the HealthCare Business
  • DTO-cursus (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie)
  • Bijscholing Zwangeren begeleiding (Carita Salome)
  • Rug en bekkenproblematiek (NPI)
  • Bijwonen IOM-vergaderingen (Intercollegiaal overleg)
  • Cursus Brein en Stemming (NPI)
  • Bekkenproblemen bij Zwangere vrouwen
  • Functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief
  • Intercollegiaal overleg